• өз курстарының кез-келгені үшін төлеу кезінде -10%

    LABA — халықаралық бизнес-мектебі