More than 20 million enrolled.
More than 300,000 merchants to date.
More than 1,500 issuers.Woman looking at her mobile phone while standing in front of a food truck.
Two men discussing the flowchart written on a white board.

Хабардар болыңыз

Visa Checkout туралы және оның бизнесті қалай ұлғайтуға көмектесетіні туралы соңғы ақпаратпен электрондық хабарларды алу үшін тіркеліңіз.
Осында тіркелу