Біріксек, планетамыз үшін көп нәрсе жасай аламыз

Біздің операцияларымыз барысында қоршаған ортаға көміртек шықпайтындай дәрежеге жеттік және 100% жаңғырмалы энергия пайдалануға көштік.¹ Енді тұрақты сауда жүйесін қалыптастыру, климаттық өзгеріспен күресудің шұғыл әрекеттерін қолға алу және төмен деңгейлі көміртек экономикасына ауысу үшін жұмыс істеп жатырмыз.

20 000 адам, экологиялық тұрақтылық үшін 100% жұмыс істейді

Кеңселерімізден, дерек орталықтарымыздан және бизнес операцияларымыздан қоршаған ортаға зиян келтіретін нәрселерді барынша азайтып жатырмыз.¹

Экологиялық тұрақтылыққа қатысы мақсатымызға ортақтасатын серіктестерді таңдау

Экологиялық таза төлем карталары мен әр транзакция сайын клиенттің CO2 деңгейін есептеуден бастап әлем бойынша экологиялық таза саяхат пен қоғамдық көлікті қамтамасыз етуге дейін серіктестеріміз бен бастамаларымызға да экологиялық сауаттылықты енгізіп жатырмыз.