Біріксек, планетамыз үшін көп нәрсе жасай аламыз

Біздің операцияларымыз барысында қоршаған ортаға көміртек шықпайтындай дәрежеге жеттік және 100% жаңғырмалы энергия пайдалануға көштік.¹ Енді тұрақты сауда жүйесін қалыптастыру, климаттық өзгеріспен күресудің шұғыл әрекеттерін қолға алу және төмен деңгейлі көміртек экономикасына ауысу үшін жұмыс істеп жатырмыз.