Шығарушылар үшін төлеу мақсатында сканерлеу
Эквайерлерге арналған төлеу үшін сканерлеу