• Тиісті клиент тәжірибесін қамтамасыз етіп, қайталанатын сатуларға жетіңіз

    Жаңа клиенттер тауып, олардың қайта-қайта оралуына қол жеткізіңіз.

Using Visa Mobile Pay at a contactless-enabled terminal.

Person viewing Visa Commerce Network information on mobile phone.
Person using Visa chip card at a chip-enabled terminal.
Woman with two boys making purchases from clerk at grocery store counter.
Man using laptop displaying digital advertising.
Woman using laptop with cup of coffee nearby.

Visa-ның адал тұтынушыларына арналған бағдарламасы мен ұсыныс технологиядлары туралы толық ақпарат